Stéphane Touraine photo gallery

  • 60 Mikonos 60 Mikonos
  • 064 - Edimbourg 064 - Edimbourg
  • 159 Athenes Lycabettus Hill view from 159 Athenes Lycabettus Hill view from
  • 189 Paros Parioka 189 Paros Parioka
  • DSC 0334 DSC 0334