Stéphane Touraine photo gallery

  • 66 Mikonos 66 Mikonos
  • Photo 081 Photo 081
  • Photo 15 Photo 15
  • 48 Mikonos 48 Mikonos
  • 064 Santorini Oia 064 Santorini Oia