Stéphane Touraine photo gallery

  • 123 Athenes 123 Athenes
  • 173 - Skye (Château Dunvegan) 173 - Skye (Château Dunvegan)
  • 19 Mikonos 19 Mikonos
  • Naoussa 4 Naoussa 4
  • DSC 0805 DSC 0805