Stéphane Touraine photo gallery

  • 057 - Edimbourg 057 - Edimbourg
  • Photo 21 Photo 21
  • DSC 1066 DSC 1066
  • 38 Mikonos 38 Mikonos
  • Naoussa 1 Naoussa 1