Stéphane Touraine photo gallery

  • Ailettes 1 Ailettes 1
  • 025 - Edimbourg 025 - Edimbourg
  • DSC 0820 DSC 0820
  • 12 Mikonos 12 Mikonos
  • 045 - Edimbourg 045 - Edimbourg