Stéphane Touraine photo gallery

  • 172 173 171 Paros Parioka 172 173 171 Paros Parioka
  • Photo 003 Photo 003
  • 014 - Edimbourg (Château) 014 - Edimbourg (Château)
  • 078 Santorini Oia 078 Santorini Oia
  • 028 - Edimbourg 028 - Edimbourg