Stéphane Touraine photo gallery

  • Lefkes 08 Lefkes 08
  • 028 - Edimbourg 028 - Edimbourg
  • Parikias 6 Parikias 6
  • 027 Athenes Acropole Parthenon 027 Athenes Acropole Parthenon
  • Photo 110 Photo 110