Stéphane Touraine photo gallery

  • Naoussa 2 Naoussa 2
  • Photo 004 Photo 004
  • 041 - Edimbourg 041 - Edimbourg
  • photo 25 photo 25
  • Place du Peuple Église Santa Maria in Montesanto 8 Place du Peuple Église Santa Maria in Montesanto 8