Stéphane Touraine photo gallery

  • Église Santi Domenico e Sisto 2 Église Santi Domenico e Sisto 2
  • 121 Paros Lefkes 121 Paros Lefkes
  • 032 Santorini Fira 032 Santorini Fira
  • photo 29 photo 29
  • 112 - Château de Crathes 112 - Château de Crathes