Stéphane Touraine photo gallery

  • Photo 13 Photo 13
  • 121 Paros Lefkes 121 Paros Lefkes
  • Photo 062 Photo 062
  • Photo 10 Photo 10
  • 098 Santorini Oia 098 Santorini Oia