Stéphane Touraine photo gallery

  • 052 Santorini Oia 052 Santorini Oia
  • Place Navone 1 Église Sant' Agnese in Agone Place Navone 1 Église Sant' Agnese in Agone
  • 148 - Elgin (Cathédrale) 148 - Elgin (Cathédrale)
  • Photo 011 Photo 011
  • 024 Paros Naousa 024 Paros Naousa