Stéphane Touraine photo gallery

  • Photo 02 Photo 02
  • 009 Athenes View from Hotel President 009 Athenes View from Hotel President
  • 101 Paros Marpissa 101 Paros Marpissa
  • CitrusMartiniquais05 CitrusMartiniquais05
  • 026 Santorini Fira 026 Santorini Fira