Stéphane Touraine photo gallery

  • Photo 13 Photo 13
  • 037 Santorini Oia 037 Santorini Oia
  • 101 Paros Marpissa 101 Paros Marpissa
  • DSC 0462 DSC 0462
  • photo 27 photo 27