Stéphane Touraine photo gallery

  • 34 Mikonos 34 Mikonos
  • 147 Athenes Stade Panathenien 147 Athenes Stade Panathenien
  • 082 Santorini Oia 082 Santorini Oia
  • 031 Paros Naousa 031 Paros Naousa
  • 088 Santorini Oia 088 Santorini Oia