Stéphane Touraine photo gallery

  • 128 Paros Lefkes 128 Paros Lefkes
  • Photo 029 Photo 029
  • 71 Mikonos 71 Mikonos
  • 057 - Edimbourg 057 - Edimbourg
  • Photo 11 Photo 11