Stéphane Touraine photo gallery

  • 094 Paros Naousa 094 Paros Naousa
  • 184 Paros Parioka 184 Paros Parioka
  • 069 - Edimbourg 069 - Edimbourg
  • 047 Santorini Oia 047 Santorini Oia
  • Photo 027 Photo 027