Stéphane Touraine photo gallery

  • Photo 054 Photo 054
  • Église Santa Maria in Traspontina 1 Église Santa Maria in Traspontina 1
  • 073 Paros Naousa 073 Paros Naousa
  • Podromos 2 Podromos 2
  • 136 Athenes 136 Athenes