Stéphane Touraine photo gallery

  • 41 Mikonos 41 Mikonos
  • Photo 064 Photo 064
  • 064 - Edimbourg 064 - Edimbourg
  • 090 - Saint Andrews - Université 090 - Saint Andrews - Université
  • Colonne de l'Immaculée Conception 1 Colonne de l'Immaculée Conception 1