Stéphane Touraine photo gallery

  • 042 Santorini Oia 042 Santorini Oia
  • 193 Paros Parioka 193 Paros Parioka
  • 31 Mikonos 31 Mikonos
  • 029 - Edimbourg - Greyfriars Bobby 029 - Edimbourg - Greyfriars Bobby
  • Photo 04 Photo 04