Stéphane Touraine photo gallery

  • 086 Paros Naousa 086 Paros Naousa
  • 030 Santorini Fira 030 Santorini Fira
  • Photo 085 Photo 085
  • Photo 045 Photo 045
  • 007 - Edimbourg 007 - Edimbourg