Stéphane Touraine photo gallery

  • 61 Mikonos 61 Mikonos
  • 052 Santorini Oia 052 Santorini Oia
  • Photo 066 Photo 066
  • 065 Santorini Oia 065 Santorini Oia
  • 71 Mikonos 71 Mikonos