Stéphane Touraine photo gallery

  • 51 Mikonos 51 Mikonos
  • Stries1 Stries1
  • 047 Paros Naousa 047 Paros Naousa
  • Photo 110 Photo 110
  • 174 Athenes 174 Athenes